fbpx
Your search results

Firma

Vår firma

Old Farm Houses är en fastighetsbyrå fokuserad på management, marketing och förmedlingstjänster på nationell och internationell nivå.

Belåtna kunder är vårt mål, både köpare och säljare. Vi sysslar med: Köp, försäljning, hyra, uthyrning och förvaltning av hus, byråar, lokaler, tomtar, alltså, med varje aktivitet som sammanhänger med fastighetssektorn, och varje operation och tjänst som kunder kan behöva efter affärsavveckling.

Old Farm Houses sysselsätter multidisciplinärt utbildade, i sektorn mycket erfarna och högkvalificerade fackmän i marketing och marknadsföring av fastigheter på nationell och internationell nivå.

Därigenom har vi bildat vår affärsmodell, vars framgång består i ett direkt umgänge med kunden. Dessutom erbjuder vi alltid denna lösning som är bäst lämpad för kundens behov.

OFHs framträder genom en sträng arbetsmoral, begåvningarna av sina anställda, ett solitt tillvägagångssätt på arbete och omfattande ekonomikunskaper i varje gren som kan påverka köp- eller försäljningstransaktioner.

Det nödiga know-how i lokala, nationella och internationella marknaderna liksom de nya utvecklingarna i fastighetsmarketingsgebitet garanterar vi genom av oss erbjudna ut-och fortbildningar

Old Farm Houses och dess personal är förpliktade till ett strängt etiskt och professionellt tillvägagångssätt.

Våra TJÄNSTER

Vi är inte bara en fastighetsmäklare. Vi tillhandahåller varje tjänst som har någon att göra med fastigheter.

Genom vår över 20 år erfarenhet i sektorn är vi i stånd till att ställa ett omfångsrikt utbud av tjänster:

  • Marknadsföring, försäljning och uthyrning av fastigheter.
  • Juristisk och fiskalisk rådgivning vid fastighetstransaktioner.
  • Investeringar i fastigheter.
  • Förvaltning av uthyrda fastigheter.
  • Marketings- och säljfrämjande plan för promotioner.
  • Marketings- och säljfrämjande plan för promotioner.

Compare